Personal

Försäljning & Service

David Gräll, Försäljning
018-56 53 55
david.grall@comfort-control.se

Johnny Andersson, Service.
018-56 53 63
johnny.andersson@comfort-control.se
Skyddsventilation

Peter Berglund, Försäljning
Skyddsventilation
018 56 53 53
peter.berglund@comfort-control.se

Jonas Ekström, Projektering & Teknik
Skyddsventilation
018 56 53 59
jonas.ekstrom@comfort-control.se

Gustav Thienemann, Projektering & Teknik
Skyddsventilation
018 56 53 56
gustav.thienemann@comfort-control.se

Niklas Fredlund, Projektering & Teknik
Skyddsventilation
070-318 53 50
niklas.fredlund@comfort-control.se
Ekonomi & logistik

Sara Brolin, Ekonomi
018-56 53 57
sara.brolin@comfort-control.se

Anna Berlin, Ekonomi
018-56 53 52
anna.berlin@comfort-control.se
 
Linn Leek, Administration 
018-56 53 65
linn.leek@comfort-control.se

Lars-Erik Lundgren, Logistik
018-56 53 68
le.lundgren@comfort-control.se
VD

David Berglund, VD
018-56 53 62
david.berglund@comfort-control.se