Luftkvalitetsmätare

Comfort-Control erbjuder marknadens bästa inomhusklimatmätare för mätning av luftkvalitet inom parametrar såsom koldioxid (CO2), temperatur och fukt. SenseAir, TSI IAQ-Calc och TSI Q-trak är mätinstrument för detta ändamål. Vi har inomhusklimatmätare allt från enkla direktvisande instrument för koldioxid (CO2) till instrument som mäter och loggar koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), temperatur, relativ fukt och till och med VOC. Kontakta oss för hjälp om val av optimal inomhusklimatmätare för dina behov.
AirAssure 4-gas monitor
TSI AirAssure inomhusmonitor Modell 81444 mäter och loggar förutom temperatur, realtiv f...
Fler varianter
AirAssure 6-gas monitor
TSI AirAssure inomhusmonitor Modell 81446 mäter och loggar förutom temperatur, realtiv f...
Fler varianter
Q-Trak XP
Det kompletta instrumentet för kartläggning av inomhusluftens kvalitet.
Instrumentet m&...
Fler varianter
Sensair PSENSE2
Senseair2 är en handhållen mätare för inomhusklimatstudier. Lämplig f...
Fler varianter
5990 kr
TSI IAQ-Calc 7515
TSI IAQ-Calc 7515 är en enkel och snabb mätare för CO2.
Fler varianter
6550 kr
TSI IAQ-Calc 7525
TSI IAQ-Calc 7525 är ett komplett instrument för mätning av tre viktiga enheter f&#...
Fler varianter
18500 kr
TSI IAQ-Calc 7545
TSI IAQ-Calc 7545 är ett komplett instrument för mätning av tre viktiga enheter f&#...
Fler varianter
21750 kr