Service, Kalibrering & Reparation för mätinstrument

Behöver ditt instrument kalibreras, servas eller repareras är du välkommen att skicka in det till oss.
Vi är en märkesoberoende serviceverkstad med toppmodern utrustning som är spårbar till internationell standard.

Vi är också ett av TSI utsett service-center vilket innebär att vi har fullständig service och reparation av instrument från TSI, TSI/Airflow och Alnor.
I och med detta justeras instrumenten till att uppfylla specifikationerna.
Vi uppdaterar också automatiskt ditt instrument till senaste firmware-version för ditt instrument när det servas och kalibreras hos oss.

Vi har utrustning för:
  • Lufthastighet och flöde
  • Temperatur
  • Relativ fukt
  • Tryck
  • Koldioxid/Kolmonoxid
Skicka dina instrument till:
Comfort Control AB
Serviceavdelningen
Arkgatan 4
754 50  Uppsala

Boka service

Anmäl din service här för snabbare hantering, skicka sedan ditt instrument till oss.