Spårgasutrustning

Comfort-Control har marknadens mest lättanvända och pålitliga utrustning för spårgasmätning. Vi bygger själva systemen för spårgasmätning och vi har egen kalibreringsverkstad där vi kontrollerar utrustningen. Spårgasutrustningen innehåller en spårgasanalysator för CO2 (koldioxid), men den kan även vid behov ställas om för användning av SF6 (svavelhexaflourid). Spårgasanalysatorn är utrustad med en energieffektiv och kraftig pump och för lång drifttid. Till gasflaskan ansluts sedan massflödesregulatorn som mäter som reglerar mängden spårgas som introduceras. Detta görs med hög noggrannhet och snabb reglering av spårgasen oavsett temperatur eller tryck.

Komplett Spårgaspaket 135 slm
Fler varianter
0 kr
Köp
Info
Massflödesregulator Spårgas 135 L/M
Gör spårgasmätningarna enklare och ger en mycket hög noggrannhet.
Fler varianter
0 kr
Köp
Info
Spårgasmätare
Den nya versionen av spårgaspumpen är integrerad med mätinstrumentet.
Fler varianter
0 kr
Köp
Info