Inlägg taggade med "tips och metoder comfort control"

Kom igång med att mäta med TSI DustTrak II/DRX

Realtidsdata av partikelkoncentration. Ett mycket kraftfullt verktyg för att övervaka luftkvaliteten utomhus, inomhus samt vid mätning av arbetsmiljö.
Kontakta oss om du önskar en demonstration av partikelmätning i realtid.

Instrumetavdelningen
Comfort-Control 
018-565350
Kontakta oss om du önskar en demonstration av partikelmätning i realtid.

Instrumetavdelningen
Comfort-Control 
018-565350
ARTIKEL 1 1.1  | Visa alla