Personal

Försäljning & Service


Petter Berglund, Försäljning.
018 56 53 54
petter.berglund@comfort-control.se

Anders Nordin, Försäljning.
018 56 53 55
anders.nordin@comfort-control.se

Johnny Andersson, Service.
018-56 53 63
johnny.andersson@comfort-control.se


Skyddsventilation


Peter Berglund, Försäljning Skyddsventilation.
018 56 53 53
peter.berglund@comfort-control.se

Jonas Ekström, Projektering & Teknik, Skyddsventilation.
018 56 53 59
anders.nordin@comfort-control.se

Antero Rådebratt, Försäljning Skyddsventilation.
018-56 53 58
johnny.andersson@comfort-control.se